skip to Main Content

Ingatlan ügyek

Adásvételi szerződések, bérleti szerződések, ajándékozás és egyéb megállapodások

Büntető ügyek

Nyomozóhatóság és bíróság előtti személyes képviselet, bíróság elé állítás, sértetti jogi képviselet, tanú érdekképviselet, büntetés-végrehajtási ügyek intézése, indítványok és egyéb beadványok elkészítése, közvetítői eljárásban való képviselet

Személyes ügyek

Végrendelet, tartási-,életjáradéki-, öröklési szerződések készítése, hagyatéki ügyintézés, házassággal kapcsolatos szerződések, perek.

Üzleti ügyek

Cégek működésével kapcsolatos szerződések, cégalapítás és módosítás, cégbírósági ügyintézés, gazdasági társaságok képviselete

Szabálysértési ügyek

Szabálysértési eljárásban való személyes képviselet

Jogi tanácsadás

Büntető és polgári jogi ügyekben

Végrehajtási ügyek

Ügyfeleink jogos igényeinek érvényre juttatása, követelések behajtása

Back To Top